Bourgmestre Marco Assa.jpg

D'Wuert vum Buergermeeschter

Léif Matbierger a léif Besicher vun eisen Internetsäiten

Ech begréissen eech häerzlech op eisem Internetsite. Als Gemeng wëlle mer des Plattform notzen, fir eise Matbierger Informatiounen iwwert eis Gemeng matzedeelen, an awer och allen Interessenten vu baussen, eis Gemeng an Text an am Bild virzestellen.

Ee Site ewéi dee vun eiser Gemeng, liewt dovun, daat e lieweg an interessant ass, fir déi Leit, déi eis hei besiche kommen. Wann der Ureegungen hutt, wéi mer des Säiten nach méi flott kënne gestalten, wieren mer frou, wann der eis daat matdeelen géift.

Ee grousse Merci un all déi Leit, déi an deene leschten Joeren derzou bäigedro hunn, dat des Säiten ësou flott gi sinn. Ee besonnische Merci awer un den David Flammang, dee sech de Moment mat vill Häerz an Engagement em dëse Site bekëmmert.

Ech lueden eech an fir e puer flott Momenter op eisen Säiten ze verbréngen, an eech ee Bild vun eiser klenger, awer schéiner Gemeng ze maachen.

ASSA Marco 
Buergermeeschter

 


 

Non
Non