Dernière modification : 08 octobre 2020 à 11:02
Hei fannt Dir puer Informatiounen zu den Fusiouns-Workshoppe déi mam Bureau CO3, de Politiker an de Mataarbechter vu béiden Gemenge stattfonnt hunn:

Artikel vum Roger Gereke iwwer Fusiouns Workshoppe Groussbus a Wal vu Mee bis Juli 2020.pdf

Fusion Foto (14 von 18).jpgFusion Foto (12 von 18).jpg


Non
Non