Actualité

Haus-Care - eng Initiative vum Syndicat "Réidener Kanton"

​​​Haus-Care ass eng Initiative vum Syndicat "Réidener Kanton" am Kader vun der "Gestion locative sociale" an bitt vill Virdeeler fir Proprietairen;

- Garantéierten Loyer mat ​engem laangfristegem Locations-Kontrakt,

- Garantéierten​ gudden Zoustand vun ärem Besëtz,

-​ ​Bis zu 50% Steierer​liichterung duerch d'sozial Locatioun a

- Komplett a gratis Gestioun vun ärem Besëtz.


Weider Informatiounen dozou fannt Dir op

www.haus-car​e.lu