Actualité

Offallkalenner '21 - och fir op Äre Smartphone

​​​An dëssen Deeg kréien eis Bierger an der Gemeng den neien Offall- a Manifestatiounskalenner heem geschéckt.

Dëssen kënnt Dir och op eisem Site fannen ënnert der Rubrik "Citoyens".


***Online-Kalenner fir Äre Smartphone!***

Iwwert folgenden Link oder dem Scanne vum QR-Code, hudd Dir och d'Méiglechkeet d'Datumer vun de Sammlunge an Äre perséinleche Kalenner um Smartphone ze importéieren:

Import des dates de collectes sur smartphone

Iwwert dësse Wee soen mir och deem engagéierte Matbierger aus der Gemeng villmools Merci fir eis dëss Méiglechkeet zur Verfügung ze stellen!


Version française:

Dans les prochains jours sera distribué le nouveau calendrier des déchets et des manifestations aux citoyens de notre commune.

Ce calendrier peut ainsi être consulté sur notre page web sous la rubrique "Citoyens".


***Calendrier sur votre smartphone!***

Ainsi nous vous mettons à disposition par le biais du lien ci-dessous respectivement par le scanning du QR-Code affiché​, la possibilité d'importer les dates des collectes dans votre calendrier personnel sur votre smartphone:

Import des dates de collectes sur smartphone

Nous tenons à remercier le citoyen engagé qui nous a mis à disposition cet outil pratique!