Actualité

Déi nei Sammlunge vum Offall ab dem 1. Oktober 2020 + Zortéier-Tipps

​​Ab dem 1. Oktober leeft déi nei Collecte vum SIDEC, déi jo bedingt duerch de Covid-19, Retard kritt hat.

Et sief drun ërennert dass déi Gro Dreckskëscht elo ëmmer all 2. Méindeg eidelgemeet gëtt, ab dem 5. Oktober.

D'Datumer vun deene verschiddenen Collecten fannt Dir och op www.sidec.lu.

Op folgendem Flyer fannt Dir dann och eng "Sortieranleitung":

Flyer "Sortieranleitung" (DE + FR)


Le 1. octobre 2020 a débuté la nouvelle collecte du SIDEC.

Pour mémoire, la poubelle grise sera vidée désormais toutes les deux semaines à partir du lundi 5. octobre 2020.

Vous pouvez trouver les dates des collectes sous www.sidec.lu.

Sur le flyer ci-dessous, vous pouvez consulter les consignes de tri:

Flyer "Consignes de tri" (DE + FR)